touw rechts
FA. Bart Historische Scheepsmodelbouw

De jonge Bastiaan

Uniek Scheepsmodel van de Arnemuidse hoogaars "DE JONGE BASTIAAN" (ARM 24)

Afmetingen: 52 x 15 x 41 cm. (over alles)
Schaal: 1 : 33
Prijs: € 600,00,-.
Incl. : 19 % BTW
Excl. : vitrine
EXW Papendrecht.
Geen antiek.
VERKOCHT

Geschiedenis

Zeeuws vissersschip.

De Arnemuidse hoogaars, met haar uitgesproken sierlijke vormen, is het symbool van de visserij in Zeeland bij uitstek. Het schip was bijzonder funktioneel voor de visserij op de Zeeuwse wateren, stak ondiep en was daardoor geschikt voor het bevaren van slenken, die met laag water min of meer droogvielen. Kenmerkend voor de hoogaars was verder dat nog tot in de dertiger jaren van de 20ste eeuw het eeuwenoude spriettuig werd gevoerd. Aan boord bevond zich gewoonlijk een garnalen kookketel, die de vissers in staat stelde hun vangst onmiddellijk te koken. De garnaal was dan bij aankomst klaar voor de handel. De heer Jules van Beylen, conservator van het Nationaal Scheepvaart Museum te Antwerpen, maakte een uitvoerige beschrijving van de Arnemuidse hoogaars. Zijn boek, waarin de ARM-24 "De Jonge Bastiaan" als voorbeeld wordt genomen, diende als leidraad bij de bouw van dit model.

Neem contact op voor meer informatie