touw rechts
FA. Bart Historische Scheepsmodelbouw

De jonge Willem

Uniek scheepsmodel van de galjas:
“DE JONGE WILLEM”

Afmetingen:  116 x 40 x 88 cm.
Schaal: 1 : 33
Prijs: EURO.3800,00
Incl. 19% BTW.
Incl. Glazen vitrine: 126 x 45 x 102 cm.
EXW Papendrecht.
Huur of huurkoop: EURO.50,00 per maand, op jaarbasis excl. BTW
Geen antiek
VERKOCHT

Een schip van lang geleden

Een potloodtekening uit een oud boek was de aanleiding tot de bouw van een model van de galjas “De Jonge Willem” dat geheel met geschatte gegevens werd gebouwd. 19 maart 1819 was de datum waarop te Dordrecht voor dit schip een rederij contract werd opgemaakt met 4 participanten, waaronder Poppe Stratingh, die kapitein was van 1819 tot 1823. Latere kapiteins waren Steven Albertusz van Delden van 1823 tot 1824 en Johannes Hartwijk van 1824 tot 1829 De kapiteinsvlag aan de bezaansmast van de Rotterdamse Maatschappij tot Nut der Zeevaart met nummer R.75 is die van kapitein van Delden. Oorspronkelijk moet het schip de naam “Vrouw Sjuwke” hebben gevoerd en op een Scandinavische werf zijn gebouwd. Waar het schip ooit werd gebouwd en waar het is gebleven, verliest zich in de mist van de historie maar de stichting Maritiem-Historische Databank (www.marhisdata.nl) , die ook bovenvermelde gegevens aanleverde, maakt zich er sterk voor de geschiedenissen van onze koopvaardijschepen uit die periode aan de vergetelheid te ontrukken. Voor het moment hebben we niet veel meer dan een tekening van een zekere J. Schouman die, wellicht ook getroffen door zo maar een mooi schip, zijn tekengerei ter hand nam en dit schip vereeuwigde. Dat dat er tevens toe leidde dat er een slordige 200 jaar later nog eens een model van zou worden gebouwd, zal hij wel nooit hebben kunnen vermoeden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem contact op voor meer informatie